pondělí 20. dubna 2015

Přípravný ročník - něco pro předškoláky

Základní škola Prosperity v Poděbradech otvírá v září 2015 nultý - přípravný - ročník základní školy.

PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA ŠKOLY PROSPERITY nabízí: 

 • práci v menším kolektivu dětí (10-15 žáků ve třídě), což umožní uplatnit snadnější individuální péči o každé dítě 
 • organizace přípravné třídy je podobná struktuře dopoledního vyučování na ZŠ 
 • podporu adaptaci dítěte na školní prostředí 
 • umožnění přirozeného začlenění do školní družiny, školního klubu 
 • přirozené možnosti rozvoje schopností a dovedností odpovídající individuálním potřebám a věku dítěte 

V rámci přípravné třídy ŠKOLY PROSPERITY jsou jednotlivé činnosti zaměřeny na:
 • vyjadřovací schopnosti (podpora a rozvoj řeči, myšlení) 
 • předčtenářskou gramotnost 
 • předmatematické představy (konstruktivistické myšlení) 
 • sluchové vnímání, zrakové vnímání; vizuomotorickou koordinaci 
 • jemná a hrubá motorika 
 • paměť a pozornost; představivost a fantazie 
 • pohybové a hudební dovednosti 
 • rukodělné činnosti 
 • sebeobsluhu, základní hygienické návyky a základy etického kodexu 
Více informací najdete na stránkách školy - www.skolaprosperity.cz.

Žádné komentáře:

Okomentovat