čtvrtek 23. dubna 2015

Od září 2015 se otvírá MŠ Prosperity

Jak bude vypadat výuka v mateřské škole Prosperity?

V září 2015 chceme otevřít jednu smíšenou třídu mateřské školy pro 15 žáků. Přijímáme děti od 3 let.

Školka se nachází ve stejné budově jako ZŠ Prosperity
v moderních, zrekonstruovaných a nově vybavených prostorách.

Harmonogram dne
odpovídá nabídce školských zařízení pro děti předškolního věku. Odpolední činnosti jsou koncipovány ve smyslu všeobecného rozvoje dětí předškolního věku.

 Každý den je zaměřen na jinou oblast, např. anglický jazyk, klub nečtenářů, Ekolístky (environmentální výchova), výtvarný ateliér, keramika apod. Součástí odpoledního bloku je nabídka zájmových činností i pro děti, které do MŠ Prosperity pravidelně nedocházejí.

Veškeré činnosti jsou přizpůsobeny individuálním možnostem jednotlivých dětí
s ohledem na jejich další rozvoj v oblasti dovednostní i vědomostní.


Veškeré činnosti dětí od 3 do 6 let jsou v naší MŠ zaměřeny na rozvoj:

  • vyjadřovacích schopností (podpora a rozvoj řeči i myšlení)
  • předčtenářské gramotnosti
  • předmatematických představ
  • sluchového a zrakového vnímání
  • hrubé motoriky
  • paměti a pozornosti
  • představivosti a fantazie
Další informace najdete na http://www.skolaprosperity.cz/2015/04/jak-to-vypada-v-nasi-materske-skole.html

1 komentář:

  1. Autorka Ekolístků srdečně zdraví. Mám radost, že se Ekolístky ujaly. V roce 2015 vyšlo druhé vydání knížky. Čili je zase dostupná. Zdraví K.Jančaříková

    OdpovědětVymazat